c l i c k m e / l i c k me / t r i c k m eten blog to zapiski z pracy / 2008 -2010/ nad projektem 'TY i JA'. Próba zapytania o tożsamość, o bieguny tożsamości. Głównymi elementami instalacji są układy liter z słów 'ty' 'ja', ich kontekst językowy oraz związek semantyczny, a zarazem ich wizualna kompozycja i zabawa nią, nadająca im nowe znaczenie. Chciałam zapytać o przestrzeń pomiędzy słowem „ja” a jego desygnatem, pomiędzy słowem „ty” a jego desygnatem. Zapytać o przenikanie się przestrzeni „ja” i „ty”. A może zamykanie się tych przestrzeni, wzajemne zacieranie się. Uzupełnianie. Pytając o tożsamość używam liter, mając świadomość, że pismo – najznamienitsze z wynalazków człowieka - od wieków służy przekazywaniu myśli, przez co posiada pewien element „bycia”, bytu. .. jaki byt konotuje słowo „ja”? Jaki byt konotuje słowo „ty”? Jak mieszają się te pojęcia w zabawie w wizualną wypowiedź, kto jest nadawcą a kto odbiorcą?

+ + +

5.31.2009

graffiti

Co z tego że mamy Wenus, skoro jest z marmuru?
-napis wyryty na murze światyni pompejańskiej

por. Grant Michael, Miasto Wezuwiusza, PIN, W-wa 1986

Pisząc pracę magisterską o graffiti, szperając w rożnych mniej ulicznie prawdopodobnych miejscach, błąkając się po antropologicznych znakach istnienia, magicznych, niemagicznych, tajemniczosemantcznych i tym podobnych kanałach ciemności, można się potknąć o rozczarowanie sprzed dwóch tysięcy lat.

What is the use of having a Venus if she's made of marble?
-it's a graffiti made on the wall of temple at Pompeii, two tousands years ago ...

No comments:

Post a Comment