c l i c k m e / l i c k me / t r i c k m eten blog to zapiski z pracy / 2008 -2010/ nad projektem 'TY i JA'. Próba zapytania o tożsamość, o bieguny tożsamości. Głównymi elementami instalacji są układy liter z słów 'ty' 'ja', ich kontekst językowy oraz związek semantyczny, a zarazem ich wizualna kompozycja i zabawa nią, nadająca im nowe znaczenie. Chciałam zapytać o przestrzeń pomiędzy słowem „ja” a jego desygnatem, pomiędzy słowem „ty” a jego desygnatem. Zapytać o przenikanie się przestrzeni „ja” i „ty”. A może zamykanie się tych przestrzeni, wzajemne zacieranie się. Uzupełnianie. Pytając o tożsamość używam liter, mając świadomość, że pismo – najznamienitsze z wynalazków człowieka - od wieków służy przekazywaniu myśli, przez co posiada pewien element „bycia”, bytu. .. jaki byt konotuje słowo „ja”? Jaki byt konotuje słowo „ty”? Jak mieszają się te pojęcia w zabawie w wizualną wypowiedź, kto jest nadawcą a kto odbiorcą?

+ + +

3.30.2009

dziecko nr.2

Dziecko nr2, mniejsze, delikatnijesze , mniej inwazyjne od nr1, było wystawione wraz z przedmiotami zriobionymi przez moich kolegów i koleżanki ze studiów, analogicznie uszytymi z białego lnu na wystawie zbiorowej "Fantomy" w CK Dworek Białoprądnicki w pazdzierniku 2008.
Zdjęcia z wernisażu można obejrzeć tu galeira picassa
Hitem wystawy był ludzki szkielet i odkurzacz podłączony [płócienną] wtyczką do gniazdka.

Jedną z anegdot wernisażowych były ciasteczka: pośród delicji oblanych białą czekoladą, położyłam sześć delicji uszytych z płótna-po wernisażu... zostały na tacy tylko dwie.

my soft baby sculpture nr.2 at exhibition at CK Dworek Białoprądnicki Gallery in Cracow. Pictures from vernissage are here

No comments:

Post a Comment