c l i c k m e / l i c k me / t r i c k m eten blog to zapiski z pracy / 2008 -2010/ nad projektem 'TY i JA'. Próba zapytania o tożsamość, o bieguny tożsamości. Głównymi elementami instalacji są układy liter z słów 'ty' 'ja', ich kontekst językowy oraz związek semantyczny, a zarazem ich wizualna kompozycja i zabawa nią, nadająca im nowe znaczenie. Chciałam zapytać o przestrzeń pomiędzy słowem „ja” a jego desygnatem, pomiędzy słowem „ty” a jego desygnatem. Zapytać o przenikanie się przestrzeni „ja” i „ty”. A może zamykanie się tych przestrzeni, wzajemne zacieranie się. Uzupełnianie. Pytając o tożsamość używam liter, mając świadomość, że pismo – najznamienitsze z wynalazków człowieka - od wieków służy przekazywaniu myśli, przez co posiada pewien element „bycia”, bytu. .. jaki byt konotuje słowo „ja”? Jaki byt konotuje słowo „ty”? Jak mieszają się te pojęcia w zabawie w wizualną wypowiedź, kto jest nadawcą a kto odbiorcą?

+ + +

11.20.2009

stolen from Einstein

"Istota ludzka jest częścią cąłości zwanej przez nas >>wszechświatem<<, częścią ograniczoną w czasie i przestrzeni. Doświadcza siebie, swoich mysli i uczuć jako oddzielonych od reszty - jest to coś w rodzaju >>optycznego złudzenia<< świadomości. To złudzenie jest dla nas rodzajem więzienia, ogranicza nas bowiem do osobistych pragnień i związku uczuciowego z kilkoma najbliższymi osobami. Naszym zadaniem jest wyzwolić się z takigo więzienia"

"A human being is a part of the whole, called by us the Universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest- a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. Nobody is able to achieve this completely, but the striving for such achievement is in itself a part of the liberation and of a foundation for inner security."


Albert Einstein

No comments:

Post a Comment